இதுவும் ஒரு முடிவில்லா தேடல்

Standard

பார்த்தவன் சொன்னான்

அகம்பாவக்காரன் என்று

கேட்டவன் சொன்னான்

பெரும்பாவி இவன் என்று

பழகியவன் சொன்னான்

பைத்தியக்காரன் நான் என்று

பழகாதவன் சொன்னான்

பந்தா மன்னன் என்று

பக்கத்திலிருந்தவன் சொன்னான்

பழகத்தெரியாதவன் என்று

பணக்காரன் சொன்னான்

பரதேசி நான் என்று

பாமரன் சொன்னான்

பரமபிதா நான் என்று

குமுறி அவன் சொன்னான்

குணம்கெட்டவன் நான் என்று

குட்டியவன் சொன்னான்

குனிடா நீ என்று

வழிந்தவன் சொன்னான்

வள்ளல் நீ என்று

வருந்தி இவன் சொன்னான்

வடிகால் நீ என்று

கடித்தவன் சொன்னான்

கதைக்கத்தெரியாதவன் என்று

கடிபட்டவன் சொன்னான்

கடியன் நான் என்று

முட்டாள் சொன்னான்

முழுமூடன் நான் என்று

முதியோர்சிலர் சொன்னர்

முன்கோபி நான் என்று

பெற்றோர்கள் தான் சொன்னர்

‘பெரியவன் நீ என்று’

கற்றோர்கள் தான் சொன்னர்

கல்விமான் நான் என்று

பள்ளி மாணவன் சொன்னான்

படுபோர் இவன் என்று

பழகியவள் சொன்னாள்

படுபாந்தம் நான் என்று

நம்பியவன் சொன்னான்

நம்ப தகுந்தவன் என்று

நடித்தவன் சொன்னான்

நயவஞ்சகன் நான் என்று

குடித்தவன் சொன்னான்

‘வேதியலும் கற்றான்

விவசாயமும் கண்டான்

கணக்கும் கணினியும்

கைவரப் பெற்றான்

இவனல்லவோ பிள்ளை

ஈடு இணை  இவனுக்கில்லை.

நான் யார்………….?

விடை தெரியவில்லை

விழிக்கின்றேன்.

– சின்ன திருக்கவி

சிங்கை மாநகர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s