மற்றும் ஒரு (இந்திய இளையர்களின்) தேடல்

Standard

எழுத துடிக்குது மனசு – இந்த வலி தேடியவர்களுக்கு மட்டும் புரியும்

பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்

பல கவிதை படிப்பேன் முடிப்பேன்.

உடன் பாதிப்பில் கையேடு எடுத்து

பின் பைய… வைத்து பதைப்பேன்.

என்ன எழுதுவதென்று கதைப்பேன் மனதோடு

பின் மறப்பேன்.

சில நிமிடம் வானலையில்

கவிஞர் கேட்டு வியப்பேன்

முடியுமா இவர் போல் மலைப்பேன்

விடை தெரியாமல் விழிப்பேன். வீழ்வேன்.

வைரமுத்து சொற்களில் பட்டை தீட்ட ரசிப்பேன்

சில சமயம் தூக்கம் கெட்டு துடிப்பேன் எழுத

பின் துவழ்வேன்.

ஆனாலும்…

கவிதை படிப்பேன்.

வைத்து பதைப்பேன்.

மனதோடு கதைப்பேன்.

பாடல் கேட்டு வியப்பேன்.

விடை தெரியாமல் விழிப்பேன்.

தூக்கம் கெட்டு துடிப்பேன்.

துவழ்வேன்.

தொடங்குவேன்.

பல காலம் சென்று பாலகுமாரன்

படித்தேன், தெளிந்தேன்.

கவிதைக்கு ……

கருவை தேடி அலைந்து

களைத்த என்னக்கு

ஒவ்வொருவரிடமும் ஓர் கதை

அது உன்னிடமும் இருக்கும் தேடிப் பார்

முன்னுரை வரிகள் கருதேடும் படலத்திற்கு

முற்றுப்புள்ளியாய் அமைந்திட முனைந்திட்டேன் எழுத.

– திரு

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s