வைரமுத்து – புத்தம் புது பூமி வேண்டும் (திருடா திருடா)

Standard
பெண் :
            புத்தம் புது பூமி வேண்டும்
ஆண் :
            நித்தம் ஒரு வானம் வேண்டும்
பெண் :
            தங்க மழை பெய்ய வேண்டும்
ஆண் : 
           தமிழில் குயில் பாட வேண்டும்
ஆண் :
           புத்தம் புது பூமி வேண்டும்
           நித்தம் ஒரு வானம் வேண்டும்
           தங்க மழை பெய்ய வேண்டும்
           தமிழில் குயில் பாட வேண்டும்
பெண் :
           புத்தம் புது பூமி வேண்டும்
           நித்தம் ஒரு வானம் வேண்டும்
           தங்க மழை பெய்ய வேண்டும்
           தமிழில் குயில் பாட வேண்டும்
ஆண் :
            புத்தம் புது பூமி வேண்டும்
            நித்தம் ஒரு வானம் வேண்டும்
            தங்க மழை பெய்ய வேண்டும்
            தமிழில் குயில் பாட வேண்டும்
ஆண் :
            சொந்த ஆகாயம் வேண்டும்
            ஜோடி நிலவொன்று வேண்டும்
            நெற்றி வேர்க்கின்ற போது
            அந்த நிலவில் மழை பெய்ய வேண்டும்
ஆண் :
            வண்ண விண்மீன்கள் வேண்டும்
            மலர்கள் வாய் பேச வேண்டும்
            வண்டு உட்காரும் பூ மேலே
            நான் வந்து உட்காரும் வரம் வேண்டும்
பெண் :
            கடவுளே கொஞ்சம் வழி விடு
            உன் அருகிலே ஓர் இடம் கொடு
            புன்னகை எங்கள் தாய்மொழி என்ற வரம் கொடு
            பூமியில் சில மாறுதல் தனை வர விடு
ஆண் :
             புத்தம் புது பூமி வேண்டும்
             நித்தம் ஒரு வானம் வேண்டும்
             தங்க மழை பெய்ய வேண்டும்
             தமிழில் குயில் பாட வேண்டும்
பெண் :
             புத்தம் புது பூமி வேண்டும்
             நித்தம் ஒரு வானம் வேண்டும்
             தங்க மழை பெய்ய வேண்டும்
             தமிழில் குயில் பாட வேண்டும்
ஆண் :
             யுத்தம் இல்லாத பூமி
             ஒரு சத்தம் இல்லாமல் வேண்டும்
             மரணம் காணாத மனித இனம்
             இந்த மண்ணில் நிலை கொள்ளும் வரம் வேண்டும்
பெண் :
             பஞ்சம் பசி போக்க வேண்டும்
             பாலைவனம் பூக்க வேண்டும்
             சாந்தி சாந்தி என்ற சங்கீதம்
             சுகம் ஏந்தி ஏந்தி வந்து விழ வேண்டும்
இருவர் :
              போனவை அட போகட்டும்
              வந்தவை இனி வாழட்டும்
ஆண் :
              தேசத்தின் எல்லை கோடுகள் அவை தீரட்டும்
              தெய்வங்கள் இந்த மண்ணிலே வந்து வாழட்டும்
பெண் :
              புத்தம் புது பூமி வேண்டும்
              நித்தம் ஒரு வானம் வேண்டும்
              தங்க மழை பெய்ய வேண்டும்
              தமிழில் குயில் பாட வேண்டும்
ஆண் :
              புத்தம் புது பூமி வேண்டும்
              நித்தம் ஒரு வானம் வேண்டும்
              தங்க மழை பெய்ய வேண்டும்
              தமிழில் குயில் பாட வேண்டும்
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s