வீரம், விவேகம்

Standard

பன்றி சொன்னது ‘யானை என் கர்ஜனைக்கு பயந்த கோழை’ என்று.

 ஆனால், பன்றி பார்த்து ஒதுங்கி சென்ற யானை சொன்னது ‘பன்றி அழுக்கு’.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s