கவியரசர் கண்ணதாசனின் வரிகள் – எனக்காக நீ அழலாம் இயற்கையில் நடக்கும். நீ எனக்காக உணவு உண்ண எப்படி நடக்கும்

Standard

படம்                     :  அபூர்வ ராகங்கள்
பாடியவர்           : வாணி ஜெயராம்
பாடலாசிரியர் : கவியரசர் கண்ணதாசன்
இசை                    : M.s.விஸ்வநாதன்

youtube: http://www.youtube.com/watch?v=3i7MriPqt5k

================================================================================

ஹ.. அ…..

ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல்
ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல்

இதயச் சுரங்கத்துள் எத்தனை கேள்வி

ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல்

இதயச் சுரங்கத்துள் எத்தனை கேள்வி

காணும் மனிதருக்குள் எத்தனை சலனம்
காணும் மனிதருக்குள் எத்தனை சலனம் – வெறும்

கற்பனை சந்தோஷத்தில் அவனது கவனம்
கற்பனை சந்தோஷத்தில் அவனது கவனம் ….

ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல்
ஹ.. அ…..

காலை எழுந்தவுடன் நாளைய கேள்வி ….
ஹ.. அ…..

காலை எழுந்தவுடன் நாளைய கேள்வி

அது கையில் கிடைத்த பின்னும் துடிக்குது ஆவி
கையில் கிடைத்த பின்னும் துடிக்குது ஆவி

ஏனென்ற கேள்வி ஒன்று என்றைக்கும் தங்கும்
ஏனென்ற கேள்வி ஒன்று என்றைக்கும் தங்கும் – மனிதன்

இன்ப துன்பம் எதிலும் கேள்விதான் மிஞ்சும்
இன்ப துன்பம் எதிலும் கேள்விதான் மிஞ்சும்

ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல் …ல்….

எனக்காக நீ அழலாம் இயற்கையில் நடக்கும்
ஹ.. அ…..
எனக்காக நீ அழலாம் இயற்கையில் நடக்கும்

நீ எனக்காக உணவு உண்ண எப்படி நடக்கும்
நமக்கென்று பூமியிலே கடமைகள் உண்டு – அதை

நமக்காக நம் கையால் செய்வது நன்று
நமக்காக நம் கையால் செய்வது நன்று

ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல்

ஆரம்பத்தில் பிறப்பும் உன் கையில் இல்லை
ஹ.. அ…..
ஆரம்பத்தில் பிறப்பும் உன் கையில் இல்லை

என்றும் அடுத்தடுத்த நடப்பும் உன் கையில் இல்லை

பாதை வகுத்த பின்பு பயந்தென்ன லாபம்
பாதை வகுத்த பின்பு பயந்தென்ன லாபம் – அதில்

பயணம் நடத்திவிடு மறைந்திடும் பாவம்
பயணம் நடத்திவிடு மறைந்திடும் பாவம்

ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல்

நாளைப் பொழுது என்றும் நமக்கென வாழ்க
அதை நடத்த ஒருவனுண்டு கோவிலில் காண்க

நாளைப் பொழுது என்றும் நமக்கென வாழ்க
அதை நடத்த ஒருவனுண்டு கோவிலில் காண்க

வேளை பிறக்கும் என்று நம்பிக்கை கொள்க …
வேளை பிறக்கும் என்று நம்பிக்கை கொள்க

எந்த வேதனையும் மாறும்.. மேகத்தைப் போல
எந்த வேதனையும் மாறும் மேகத்தைப் போல

ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல்
இதயச் சுரங்கத்துள் எத்தனை கேள்வி

காணும் மனிதருக்குள் எத்தனை சலனம்
வெறும் கற்பனை சந்தோஷத்தில் அவனது கவனம்

ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல்

ஹ.. அ…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s